Fäboriksdag 2016

Fäbodriksdag 2016

Norra Ny Utveckling arrangerade fäbodriksdag på Ambjörby folkets hus 23 och 24 september 2016.

Under dag 1 hölls ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland under temat

”Utmarksbruk – en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden”. Torsby kommuns kommunalråd Ann-Katrine Järåsen öppnade riksdagen. Föreläsare under dagen var Line Bårdseng från Riksantikvairen i Norge som berättad4 om de erfarenheter som gjorts från utmarksinventeringar i bl.a. Hedmark. Professor Eva Svensson från Karlstads universitet föreläste om vad tvärvetenskapliga studier kan berätta om de värmländska sätrarna, och därefter berättade annie Johansson och Maria Sundqvist från Länsstyrelsen i Vämland om det biologiska kulturarvet i de värmländska sätermiljöerna. Därefter fick åhörarna en presentation om vad det historiska kartmaterialet kan berätta om utmarksbruket genom Stefan Nilsson. Monica Björklund problematiserade sedan om hur det var med säter i skogsfisk bosätting. Dagen avslutades med reflektioner från Emma Andersson från Skogsstyrelsen.

All förtäring under dagen serverades av Nordvärmlands Livs som hade premiär för sin restaurangverksamhet.

Under dag 2 pågick Friskt Betes Höstmarknand samtidigt som Föreningen Sveriges Fäbodbrukare hade arbetsmöte.

Runt 40 personer deltog i Fäbodriksdagen. Genom arrangemanget samarbetade vi med Ambjörby folketshusförening, Föreningen Friskt Bete, Nordvärmlands Liv och Restaurang, Spishyllan, Länsstyrelsen i Värmland, Riksantikvarien i Norge, Värmlands museum, Karlstads universitet och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.

 

Copywrite Norra Ny Utveckling