Säterrundan

Säterrundan

 

Säterrundan 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säterrunda 2017

 

 

 

Start Säterrunda 2016

 

Arbetet med att starta Säterrundan tog sin början i den workshop som Norra Ny Utveckling hade på årsmötet 2015. Då inventerades de styrkor och möjligheter som finns i bygden, och vi fann att det finns ett stort kulturarbv i de många sätrarna som finns i bygden.

 

Respresentanter från de sex sätrar samlades och beslutade att genomföra en dag under sommaren som man skulle öppna sin säter för besökare. Innehållet fick varje säter själva svara för, men Norra Ny Utveckling stod som ansvarig förening för marknadsföringen.

Förberedelsejobbet delades upp i olika studiecirklar genom Studiefrämjandes försorg och pengar ansöktes på olika håll för annonsering och broschyrer. Länssyrelsen medverkade genom att landshövdingen invigde säterssundan och ”släppte” handlingsplanen för sätrar i Värmland, och kommunalrådet i Torsby Ann-Katrin Järåsen spelade fiol.

 

Arrangemanet blev en hit och företeelsen spreds i pressen. Runt 900 personer från 16 olika kommuner i landet och från 9 olika nationaliteter

besökte de olika sätrarna. De deltagande sätrarna var alla positiva och de ville fortsätta med arrangemanget.

Säterrunda 2017

 

Med succén från 2016 startades arbetet upp i januari. Arbetsgrupper påbörjades och genomslaget för sponsring blev bättre tack vare att det gick att visa det stora intresset från förra året.

10 sätrar deltog i planeringen men det blev 9 sätrar som deltog i Säterrundan. På västra sidan älven deltog flera nya sätrar, Norra Loffstrandssätern som hör till Hagfors kommun och som har fjällkor på säter. Fastnässätern, ny för året, och Segenässätern och Nordtorpsätern ligger ganska nära varandra. Norr om 45:an ligger Osebolssätern och på skogen ovanför västra Månäs ligger Nedre Lundbegssätern. På den östra sidan älven deltog Munkebolssätern, Kårebolssätern och Ennarbolssätern.

Nytt för året var att det fanns en numrering av sätrarna på vägvisarna. Utvärderingen visade att intresset fortfarande är stort, då runt 1000 personer besökte sätrarna. Positivt var också att sätrarna inom sig ökade sitt samarbete och att de vill fortsätta utveckla detta unika arrangemang.

 

Copywrite Norra Ny Utveckling