Räddningtjänstens Stöllet

Räddningstjänsten Stöllet

Kommit till vårat vetskap att det planeras

nedskärningar för räddningtjänsten i Stöllet.

 

Vi och många som har arbetar med detta.

 

160419

Skickade vi en skrivelse till

miljö-, bygg-, och räddningsnämnden

i Torsby kommun angående de

planerade neddragningarna.

 

1605XX

Vi har ihop med PRO samlat in namnunderskrifter för att stödja räddningstjänsten.

Listorna med 960 underskrifter överlämnades till nämnden 25 maj.

På plats fanns även representanter från Sysslebäck som samlat in mer än 400 namn.

Även radio och tidningar var närvarande.

 

160916

Indragning av personal inom räddningstjänsten avblåst enligt Ann-Katrin Järåsen.

Därmed har vi nått vårt mål.

 

 

 

Här kan ni läsa om oss bland nyheterna:

http://www.vf.se/nyheter/torsby/1-400-paskrifter-lamnades-over

http://nwt.se/torsby/2016/09/15/kritiserad-besparing-flyttas-framIndragning

http://www.vf.se/nyheter/torsby/raddningstjansten-raddas-kvar

 

 

 

Copywrite Norra Ny Utveckling