Gång- och cykelbana

12XXXX

Efter ett antal påstötningar till Torsby Kommun, angående gång- och cykelbana mellan Värnäs och Stöllet, får vi svar 2012 att ärendet är ”inarbetat i vägverkets plan och prioriterad av kommunen”.

 

1601XX

Inget händer så vi tar kontakt igen och får svaret att den inte finns med i planerna för 2016 och den är heller inte budgeterad/planerad för 2017. Inga förhandlingar med markägarna är uppstartade. När det blir en gång- och cykelbana kommer den att anläggas på östra sidan av riksväg 62.

 

1609XX

Vägsträckan mellan Värnäs och Stöllet är mycket använd av gång och cykeltrafikanter. Det gäller både ortsbor och personer boende på asylboendet vid Värmlandsporten. En ansökan om byggande av en cykel/promenadväg är inlämnad av NNU. Denna väg har inte prioriterats av Trafikverket men kommunen kommer att ta med sig en begäran om att Trafikverket gör en förenklad åtgärdsvalstudie för trafiksituationen på sträckan under Länsdelssamrådet i september. De som har hand om asylboendet kan också ansöka om sänkning av hastigheten på vägsträckan och andra åtgärder för att öka säkerheten.

 

170213 var styrelsemedlemmarna Siw och Inga med i tidningen angående våran vägsträcka på 62:an från Värnäs-Stöllet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170913

Vi har varit i kontakt med Lövenholm. Ärendet ligger utanför planperioden, vilket innebär ej upprioriterat ärende inom de närmaste tre åren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelbana

Copywrite Norra Ny Utveckling