Fiber

Fiber

161001

Norra Ny Fiber Ek.för verkar för att fastighetsägare

inom Norra Ny skall få möjligheten att ansluta

sina hus och företag till den optiska fiberkabel

som går igenom dalen.

Vi sökte statligt stöd för fiberetableringen men fick

i maj 2016 besked att vi inte får något bidrag.

Nu förhandlar vi med Zitius

(ett dotterbolag till Telia som arbetar med fiber till landsbygd)

och Relacom. Vårt mål är att få så lågt pris som möjligt.

Utan bidrag kommer det dock att bli något dyrare.

Detta kan vi motverka genom att få en högre anslutningsgrad.

 

Viktigt att vi nu gör anslutningsavtal, gå in och läs på deras hemsida för mer information!

 

 

 

2012

 

Norra Ny Utveckling inledde arbetet 2012 med en förstudie

och ett antal informationsträffar i Stöllet och Ambjörby.

 

Insända intresseanmälningar visade att ca 60% av

hushållen var intresserade att ansluta sin fastighet.

 

Då intresset var tillräckligt stort så startade några

personer Norra Ny Fiber ekonomisk förening våren 2013.

 

Inte långt därefter startade också Stöllet Fiber Ekonomisk förening

sin verksamhet.

 

Mer exakt var respektive förening befinner sig i nuläget kan du se på deras egna sida.

 

Norra Ny Fiberförening ek. förening.

Ansvarig Dan Engeflod

Norranyfiber.se

 

 

 

 

Copywrite Norra Ny Utveckling