Älvuddens framtid

Älvuddens framtid

Vad ska ske med våran idrottsplats i Stöllet?

Vi har en plats som kan användas under

alla årstider men som bara förfaller.

Vi har fler människor i vår bygd nu och

denna plats skulle kunna ha sina

glansdagar med flera aktiviter under

sommar som vinter.

 

 

 

 

 

Copywrite Norra Ny Utveckling