Värnäsleden

Värnäsleden

2013

 

Värnäsleden skall upprustas.

Skoterförare kör ut materiel under vintern.

Leden färdigställdes under våren.

Medlem ur Norra Ny Utveckling har utfört arbetet.

 

Värnäsleden går i olika rundor. Utgår och skyltat från

Värnäscamping (Eles) och några hundra meter söder om värnäskorset.

Är ca. 2,2mil.lång.

 

 

Copywrite Norra Ny Utveckling