Trygghetsboendet Klarastrand

Trygghetsboendet Klarastrand

 

2012

På försommaren 2012 varslar Torsby kommun

om nedläggning av ytterligare en avdelning

på Klarastrand, detta inbegriper totalt 16 vårdtagare

 

120626

PRO anordnar en demonstration utanför

kommunhuset i Torsby, stor anslutning,

ca 60 personer.

 

120627

Norra Ny Utveckling kallar till ett offentligt möte,

i hopp om ett återtagande av nedläggningsvarslet, på Klarälvdalens Folkhögskola.

Sju politiker och tjänstemän kommer till mötet, totalt cirka 75 personer närvarande

 

120925

På omsorgsnämndens möte beslutas om intagningsstopp på Klarastrand och därmed är en nedläggning av ytterligare 8 platser ett faktum. En enkät gjordes för att se intresset för ett trygghetsboende, detta visade att 18 personer var intresserade, av 7 möjliga lägenheter.

 

130204

Vid ett möte men Torsby kommun som hölls på Klarastrand där man presenterade ett förslag på lägenheternas utseende och att inflyttning skulle kunna ske under hösten samma år.

 

1303XX

Norra Ny Utveckling skickar förfrågningar till Torsby kommun under hela våren 2013 och får svar med en tidplan i slutet av juni.

 

1401XX

I början av 2014 kan vi konstatera att lagd tidsplan inte kommer att kunna innehållas. Byggtiden planerad att ta 3 månader med inflyttning under april. Norra Ny Utveckling fortsätter att kräva svar från Torsby kommun. Ansvarig på Torsby kommun meddelar att det blivit en förskjutning i tidsplanen och det som nu gäller är renovering och ombyggnad under sommaren med inflyttning under september.

 

140311

Får reda på av kommunen att 5 personer redan skrivit kontakt på trygghetsboendet.

 

140429

Efter samtal med kommunen så har vi fått reda på att det nu är helt klart!

 

140827

Tidplanen hölls och hyresgästerna flyttar in under augusti och en officiell invigning hölls 2014-0827.

 

141028

Två från vår förening var till nya trygghetsboendet på Klarastrand, bjöd på smörgåstårta och önskade dom lycka till med deras nya boende. Alla uttryckte stor tacksamhet och var mycket nöjda med boendeformen.

 

.

Copywrite Norra Ny Utveckling