Nysocken Mârten

Nysocken mârten

2012

 

Norra Ny utveckling väckte frågan om att ta upp "Nysocken mârten" på nytt och efter några möten fastställdes att en ny fristående förening skulle startas och då bildades Norra Ny Marknadsförening, ny styrelse utsågs, där några ur Norra Ny Utveckling ingick och första marknaden hölls vid Värnäskorset juli 2012

 

 

http://www.vf.se/nyheter/allman/marknad-vacks-till-liv-igen

 

Copywrite Norra Ny Utveckling