NNU

Norra Ny utveckling är en ekonomisk förening som bildades 2001

 

med syfte att bevara och uteckla bygden. Vi menar att bygden har en framtid

 

och tillsammans är vi alla med och formar den. Vi ser möjligheter - aldrig begränsningar.

 

Styrelsen består av gäng entusiaster med anknytning till bygden.

 

Våra betydelsefulla 53medlemmar består av 28 privatpersoner, 8 föreningar, 15 företag och 1 organisationer.

 

 

Vår vision är: Norra NY utveckling vill verka

för en utvecklande och hållbar levande landsbygd.

 

 

 

- Bevara och utveckla bygden

 

- Utveckla turismen

 

- Öka gemenskapen

 

 

 

 

Tillsammans vill vi:

 

- Skapa fler arbetstillfällen

 

- Arbeta för öppna landskap i Norra Ny

 

- Öka djurhållningen i bygden

 

- Att lokal mat produceras och konsumeras i bygden

 

- Att sätrarna utvecklas

 

- Att vindkraft etableras

 

- Värna skolbyn

 

- Ha fiber i hela Norra Ny

 

- Vi vill att Värnäskorset utvecklas med vildmarkspark,

 

rastplats, affärer och restauranger, gång- och cykelbanor.

 

 

 

- Öka tillgängligheten och attraktionskraften kring vandringsleder, naturreservat och fisketurism

 

Om föreningen

Flyers

Tryck för att förstora

 

Copywrite Norra Ny Utveckling